Hjemme - Home

For siste nytt: Se siden Aktuelt!

 For latest news: See the page Aktuelt!

Velkommen til min hjemmeside - Welcome to my homepage

Jeg arbeider som frilans-pedagog, foredragsholder og skribent. Skriving har det blitt mindre av den siste tiden. Foredragene tar det meste av tiden. I så måte kan jeg kanskje kalles inspirator. Hovedarenaen er barnehager, skoler, foreldreorganisasjoner (FAU, FUG, KFU), fosterhjemstjenester og alle som i det videste har med barn, ungdom og oppdragelse å gjøre.  Du vil på undersidene (er det slik det kalles?) finne mer om hvem jeg er, mitt arbeid, og en kalender som viser når jeg er opptatt i månedene som kommer. Nyttig for deg som vil be meg om et foredrag, seminar e.l. Du finner også kontaktopplysninger. Jeg hører gjerne fra deg.

NYTT! Jeg er også med i Relasjonsteamet AS. Det er syv herrer som tilsammen kan tilby en rekke tjenester innen relasjonsbygging, gruppeprosesser, psykologisk hjelp og pedagogikk. Se mer på

www.relasjonsteamet.no

 

I'm working as a freelance teacher, lecturer and writer. The last two years there has not been much writing. Mostly I'm lecturing and you may look at me as an inspirator. My main working fields are kindergartens, schools, parents, teacher and all those wich somehow are interested in children and youngsters and the questions of upbringing and education. On this homepage you will find pages about who I am, what I'm doing and a calendar where you can find on which days or weeks I still am available for lectures, seminars a.s.o. You will also find contact informations. You are welcome to contact me.

                                                          

Nyhetsbilde

Publisert:15.05.13