thumb

Om meg - About me

 Jeg heter Godi Keller og er i dag frittgående foredragsholder, skribent, kåsør (et ord som antakelig er på vei ut av det norske språket), lærer ved anledning, pøbelpedagog og generell inn- og utvandrer. Fra begynnelsen av oktober er jeg organisert som eget AS.


Før det var jeg en tid fast ansatt i Pøbelprosjektet og før det jobbet jeg i over ti år med utdanningen av lærere og barnehagemedarbeidere ved Steinerhøyskolen i Oslo og før det igjen underviste jeg i barne- og ungdomsskolen, mest det siste, fullstendig fascinert av puberterende mennesker og deres innette kamp for en egen identitet. Og hvis noen vil grave enda dypere i min biografi, da åpenbarer det seg fire lærerår i folkehøyskolen på Halsnøy i Sunnhordland, en liten evighet med studier som stadig måtte avbrytes fordi jeg i dette landet verken kunne få studielån eller arbeidstillatelse, for sånn var det på 70-tallet, så jeg måtte tjene til livets opphold annetsteds, om det nå var på den finske landsbyen eller i sveitsiske kontorlandskap. Barndommen fortaper seg i de mørke skogene i Jurafjellene, et sted mellom Rhinen og Donau.
I sum: jeg kan umulig være særlig ung lenger, selv om seksti knapt regnes som ”godt voksen” i dag. Det har noen ulemper, har jeg hørt, men flere fordeler. Eksempelvis fire barnebarn (pluss en femte under oppføring), en nærmest gjeldsfri tilværelse (du husker: ingen studielån…) og først og fremst et nærmest glemt gode: jeg disponerer over en god del erfaring og er merkelig nok stolt av det. 

For erfaringer kan man høste og fortelle videre (mens barndommen altså er en såtid – noe skolebyråkratene burde merke seg, ettersom det med å høste i barnehage og skole – kalt tester og prøver - har rammet deres hjerne som en sakte men jevnt voksende tumor). Så jeg forteller. For foreldre og lærere og medarbeidere i barnehager og skoler. For pensjonister, fosterforeldre, pøbler som sagt, og ved anledning for andre, så som jurister, sykepleiere, farmasøyter og de som måtte spørre.

Kanskje også for deg?

My name is Godi Keller. Today I'm working as an independent lecturer, teacher and writer, cooperating with a gang of creative and crazy persons under the name of PåDrag AS (impossible to translate!). We all have the intesion to bring positivity, humanism, warmth and enthusiasm into companies, communities, schools and kindergartens. See www.padrag.no 

Before that I worked in a project which helps young adult "drop-outs" to find their way to a job or an education. And before that again I was - for more than ten years - teaching teacher- and kindergartenstudents at the Rudolf Steiner University College in Oslo. This came after 17 years as a teacher for children and youngsters, with a facination for puberty and the struggle for an own identity in this period of life. Those which want to dig even deeper in my biography, would find four years as a teacher at Sunnhordland Folkehøgskule, a boarding school for youngster near the Hardangerfjord, a little eternity with studies at the University in Bergen and District Universities in Volda and Lillehammer, some months in the finnish countryside and a full education as a constructor in the swiss machine-industry. The memories of my childhood dissapear in the Jura-hills, somewhere between the Rhine and the Danube. As a result of all that you can see that I'm not very young anymore, although sixty is not considered to be very old either nowadays. The good things in my age: Four grandchildren (number five is in construction) and first of all an almost forgotten quality: I have quiet a lot of experience and I am proud of it. Because experiences are the harvest in life and they can be shared with others iin stories to tell(while childhood is the time for putting the seeds in the ground - a fact which school-politicians and administrators often forget, they want to harvest results already while children still are in school!)

So I'm telling stories. For parents and teachers in schools and kindergarten, for old people and children, for fosterparents, lawyers, nurses and pharmacists and for all those which are asking for it.

Maybe for you too?